صفحه شخصی: bruce99


تیم محبوب در لیگ برتر: مس‌سرچشمه

مشارکت:

شروع: ۲۶ دی ۱۳۹۰ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۰۵ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰ ۰ ۱