صفحه شخصی: boygermany


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۴۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۴۱۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱۳ (ببینید)
نظرات: ۲۷۷۹ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۱۹۷ ۲۲۶ ۲۲۷۷