صفحه شخصی: boygermany


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ (حدود ۵۵ ماه پیش)
لینک‌ها: ۴ (ببینید)
عکس‌ها: ۴۱۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱۳ (ببینید)
نظرات: ۲۷۹۲ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۱۹۸ ۲۲۶ ۲۲۷۷