صفحه شخصی: beluman


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۰ (حدود ۹ سال پیش)
لینک‌ها: ۵۸۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲۵ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۸۱۴ ۱۸ ۸۰۸