صفحه شخصی: arash7771


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۳۰ آذر ۱۳۹۱ (حدود ۷۲ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۷ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۰۸ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۴۸ ۴ ۳۱