صفحه شخصی: alfred1


تیم محبوب در لیگ برتر: نفت‌مسجدسلیمان

مشارکت:

شروع: ۲ دی ۱۳۹۰ (حدود ۷۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۰ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰