صفحه شخصی: alen76


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۶۹ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۶۶۲

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰