صفحه شخصی: aboomoosa


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۳ مهر ۱۳۹۲ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۰۴ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۴ ۱ ۲