صفحه شخصی: abay77


تیم محبوب در لیگ برتر: ملوان

مشارکت:

شروع: ۸ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۶۶ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۲ ۰ ۲