صفحه شخصی: abay77


تیم محبوب در لیگ برتر: ملوان

مشارکت:

شروع: ۸ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۸۲ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۸ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۹ ۰ ۲