صفحه شخصی: ab1357


تیم محبوب در لیگ برتر: تراکتورسازی

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۴ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۹۵ (میانگین موافقان: ۲۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰