صفحه شخصی: Xennon


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴ (میانگین موافقان: ۷۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰