صفحه شخصی: Vahid11


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۳ آبان ۱۳۹۱ (حدود ۷۱ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۵ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۷۹ ۳ ۲۰