صفحه شخصی: Surena


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۶ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰