صفحه شخصی: Shaaftser2000


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۳۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۲ (ببینید)
ویدیوها: ۳۸ (ببینید)
نظرات: ۱۸ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۶۸۸ ۲۷ ۲۲۸