صفحه شخصی: Shaaftser2000


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ (حدود ۴۴ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۲ (ببینید)
ویدیوها: ۳۹ (ببینید)
نظرات: ۲۴ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۷۳۵ ۲۹ ۲۲۸