صفحه شخصی: Redworld


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ دی ۱۳۹۰ (حدود ۸۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۹ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۷ ۰ ۴۲