صفحه شخصی: Redworld


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۷ دی ۱۳۹۰ (حدود ۸۰ ماه پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۰ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۷ ۰ ۴۲