صفحه شخصی: Qashqaei2013


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۵ (میانگین موافقان: ۱۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰