صفحه شخصی: PashaBear


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۵ فروردین ۱۳۹۳ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷۶ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۵۱ ۴ ۵۸


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش PashaBear در مورد «این خبر» گفت: ۷۵ موافق
صورتت تناسب نداره.
حدود ۲ ماه پیش PashaBear در مورد «این خبر» گفت: ۶۱ موافق
چرا که نه؟
حدود ۲ ماه پیش PashaBear در مورد «این ویدیو» گفت: ۵۴ موافق
با آواز تو‌ذهنی زدن را خوووووووووش.
حدود ۲ ماه پیش PashaBear در مورد «این خبر» گفت: ۴۸ موافق
شیره!!!
حدود ۲ ماه پیش PashaBear در مورد «این خبر» گفت: ۴۳ موافق
جانم.