صفحه شخصی: Pasargad22


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱ مرداد ۱۳۹۲ (حدود ۵۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۱۲۵ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۲۴ ۱۳ ۱۷۱