صفحه شخصی: PARANDEH


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۴ تیر ۱۳۹۳ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۳۵ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۷۶ (میانگین موافقان: ۲۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۲۴ ۲۳ ۱۴۵