صفحه شخصی: Oldman


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۹ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۶ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۴۷۷ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۶۷ ۷ ۹۵