صفحه شخصی: NaghsheJahan


تیم محبوب در لیگ برتر: سپاهان

مشارکت:

شروع: ۹ بهمن ۱۳۹۱ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۳۴ (میانگین موافقان: ۱۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۹ ۰ ۲۶