صفحه شخصی: NASERIA


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۴ شهریور ۱۳۹۱ (حدود ۷۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱۶ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۶۰ (ببینید)
ویدیوها: ۴۰ (ببینید)
نظرات: ۶۹۴ (میانگین موافقان: ۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۶۰۲ ۱۰۸ ۷۳۰