صفحه شخصی: Mehran80


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ (حدود ۵ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۵ (ببینید)
ویدیوها: ۹ (ببینید)
نظرات: ۳۵ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۲۹ ۴ ۳۸