صفحه شخصی: Mehran80


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۵ (ببینید)
ویدیوها: ۱۲ (ببینید)
نظرات: ۳۷ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۷۹ ۷ ۵۲