صفحه شخصی: MarxxX


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۲ آبان ۱۳۹۲ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸۸ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۷ ۰ ۱۱