صفحه شخصی: MAX8080


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ (حدود ۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۵ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵۱ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶ ۰ ۱