صفحه شخصی: Karami1360


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۶ تیر ۱۳۹۲ (حدود ۶۳ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۹۲ ۵ ۲۷