صفحه شخصی: IncomingProject


تیم محبوب در لیگ برتر: نفت‌تهران

مشارکت:

شروع: ۸ مرداد ۱۳۹۲ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۱۶۷ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۴ ۱ ۱۴