صفحه شخصی: FastFar


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۹ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۱