صفحه شخصی: Faridlondon


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۷ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰