صفحه شخصی: FariSS


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۵ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۷۸ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۱۰ (ببینید)
نظرات: ۸۹ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۶۲ ۱۱ ۲۹۵