صفحه شخصی: Eshgsh


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ بهمن ۱۳۹۱ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۱۲۱ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۵۰ ۱۹ ۱۳۶