صفحه شخصی: Chapar


تیم محبوب در لیگ برتر: راه‌آهن

مشارکت:

شروع: ۶ تیر ۱۳۹۷ (حدود ۵ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۵ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۲ ۱ ۷