صفحه شخصی: Chapar


تیم محبوب در لیگ برتر: راه‌آهن

مشارکت:

شروع: ۶ تیر ۱۳۹۷ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۸ (میانگین موافقان: ۲۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۰۷ ۴ ۲۷