صفحه شخصی: BlueIranian


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۲۷ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۶ (میانگین موافقان: ۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۹۹ ۱۳ ۲۳۳