صفحه شخصی: Bidar123


تیم محبوب در لیگ برتر: ملوان

مشارکت:

شروع: ۱۹ تیر ۱۳۹۲ (حدود ۵۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۶۹ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۵ ۶ ۳۸