صفحه شخصی: BacheTeyron


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲ بهمن ۱۳۹۷ (حدود ۱۰ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۷ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳ ۰ ۰