صفحه شخصی: BaaHonar


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۴ خرداد ۱۳۹۷ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۸۳ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۴ ۰ ۸