صفحه شخصی: Aussieman


تیم محبوب در لیگ برتر: ملوان

مشارکت:

شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۴۸ ماه پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۴۷۸ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۹۸ ۸ ۲۲


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۳ ماه پیش Aussieman در مورد «این ویدیو» گفت: ۴۷ موافق
اگر یک ملت از دست این کاسه لیسها تونست رها بشه دیگر دچار دیکتاتوری نخواهد شد