صفحه شخصی: Aussieman


تیم محبوب در لیگ برتر: نساجی

مشارکت:

شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۸۰۳ (میانگین موافقان: ۱۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۲۷ ۱۸ ۲۵


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۳ ماه پیش Aussieman در مورد «این خبر» گفت: ۹۳ موافق
آفرین به غیرت هاکان در مقابل آنهایی که برای پست و انتخاب شدن از هر فرو مایگی کوتاهی نمی کنند