صفحه شخصی: Aussieman


تیم محبوب در لیگ برتر: نساجی

مشارکت:

شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۲ (حدود ۵۹ ماه پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۷ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۶۵۵ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۰۸ ۸ ۲۳