صفحه شخصی: Ashimas10


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲ شهریور ۱۳۹۰ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۴ (ببینید)
نظرات: ۹۷ (میانگین موافقان: ۱ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۵۹ ۸ ۱۸۶