صفحه شخصی: Arash47744774


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۶ دی ۱۳۹۲ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۳ (ببینید)
ویدیوها: ۳ (ببینید)
نظرات: ۱۱۴ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۰

رأی دریافتی:

۱۷۵ ۱ ۷۱