صفحه شخصی: Abiitarin1950


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۶ فروردین ۱۳۹۳ (حدود ۵۶ ماه پیش)
لینک‌ها: ۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۳۳ (ببینید)
ویدیوها: ۲۳ (ببینید)
نظرات: ۹۵۳ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۸۰۷ ۲۳ ۴۰۶