صفحه شخصی: Aarraash


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ (حدود ۶۸ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۹ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱ ۰ ۱