صفحه شخصی: 6taeeha


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۳ دی ۱۳۹۱ (حدود ۷۰ ماه پیش)
لینک‌ها: ۸۷ (ببینید)
عکس‌ها: ۵۰ (ببینید)
ویدیوها: ۱۹ (ببینید)
نظرات: ۴۲۰ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۹۷۶ ۴۴ ۱۲۹۴