صفحه شخصی: 607090


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۲ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۷۲ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۳ (میانگین موافقان: ۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۱ ۰ ۹