صفحه شخصی: 11631163


تیم محبوب در لیگ برتر: ذوب‌آهن

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۷ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۵ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰