صفحه شخصی: 11631163


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱ دی ۱۳۹۷ (حدود ۱۰ ماه پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۸ (میانگین موافقان: ۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰