سردار آزمون (مهاجم)
نام: سردار
نام خانوادگی: آزمون
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: روبین‌کازان روسیه
سن: 24 سال
شماره پیراهن: 20
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )