مهدی ترابی (مهاجم)
نام: مهدی
نام خانوادگی: ترابی
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: پرسپولیس تهران
سن: 24 سال
شماره پیراهن: 16
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )