ورزشکاران اسرائیلی در مواردی به خاطر ملیت‌شان تحریم می‌شوند. برای نمونه ورزشکاران ایرانی از رویارویی با آنها خودداری می‌کنند، چون اجازه ندارند. این سیاست تحریمی به بن‌بست نزدیک شده، از جمله به دلیل تلاش‌ اسرائیلی‌ها.

← متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است.

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )