کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، آرای جدید خود را اعلام کرد که مطابق آن، باشگاه پیکان موظف به پرداخت مطالبات سجاد مشکل‌پور شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، آرای خود را درباره تعدادی از پرونده‌های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاه‌ها اعلام کرد که به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت سجاد مشکل‌پور از باشگاه پیکان، این باشگاه به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه داردسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت بهمن کامل از باشگاه داماش گیلانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین خواهان موظف به پرداخت مبلغ شش میلیون و ۸۶۶ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال قبل از اجرای رأی است.

* براساس رأی صادر شده در پرونده شکایت رسول رضایی از باشگاه پاس همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و ۸۳۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

این خبر حدود ۱ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.