کمیته امور استان‌های فدراسیون فوتبال ضمن انتشار نسخه‌های اصلی اساسنامه هیات‌های فوتبال استان‌ها اعلام کرد انتشار نسخه ساختگی و جعلی این اساسنامه را به صورت قانونی مورد پیگرد قرار خواهد داد.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام کمیته امور استان‌ها آخرین نسخه از اساسنامه هیات‌های فوتبال استان‌ها در تاریخ ۲۴ مهرماه سال ۱۳۹۷ با امضای دبیرکل وقت فدراسیون و همراه با مهر رسمی فدراسیون در کلیه صفحات به تمامی استان‌ها ارسال شده و هیچ تغییری در ماده چهارده این اساسنامه در خصوص "برگزاری مجمع به ریاست رییس یا یکی از نواب رییس فدراسیون و در صورت حضور نداشتن شخص مدیرکل ورزش و جوانان استان " صورت نگرفته است.

هم‌چنین در اساسنامه ارسال شده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ نیز که پیش از این به هیات‌ها ارسال و ابلاغ شده بود با امضای دبیرکل و تایید نایب رییس وقت فدراسیون در کلیه صفحات باز هم هیچ تغییری در ماده ۱۴ دیده نمی شود.

بر این اساس منبع نسخه منتشر شده که نشان‌گر معنای دیگری درباره این بند و تبصره بوده باشد برای کمیته امور استان‌ها نامشخص بوده و از این نظر مصداق انتشار سند غیرواقعی و مجعول با عنوان بخشی از اساسنامه هیات‌های فوتبال استان‌ها به شمار می‌رود که از سوی کمیته محترم حقوقی فدراسیون فوتبال مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

بدینوسیله تصاویر صفحات اول و هم‌چنین ماده ۱۴ اساسنامه فوق الذکر در هر دو نسخه سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ که آخرین نسخه‌های مورد تایید بوده منتشر می‌شود.

این خبر حدود ۱ سال پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.