روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی برای اولین بار باعث محرومیت یک فدراسیون ورزشی در ایران شد.
این خبر حدود ۲۵ روز پیش فرستاده شده است. [[متن کامل خبر در ادامه قابل مشاهده است]]
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )