کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های نفت مسجدسلیمان، آلومینیوم اراک و مس رفسنجان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت محمود قائدرحمتی از باشگاه نفت مسجدسلیمان، کمیته تعیین وضعیت پس از بررسی پرونده دعوی، خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو درصد آن به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام کرد.

* در پی شکایت رامتین سلیمان‌زاده از باشگاه آلومینیوم اراک، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت ۲۵ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت علی نظری از باشگاه آلومینیوم اراک، کمیته تعیین وضعیت با توجه به مراتب فوق پرونده دعوی، خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم، به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال به انضمام دو درصد آن بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر کرد.

* با توجه به شکایت کریم احمدی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۳۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

* در پرونده شکایت سهراب ساعی از باشگاه شهرداری بندرعباس، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده اعلام کرد با توجه به رونوشت قرارداد ابرازی خواهان فاقد شرط اعمال کسر مبلغ یا مبالغی می‌باشد و از طرفی، خوانده رونوشت قراردادی را که حاوی شرط محل نزاع باشد، به کمیته تعیین وضعیت ارائه نکرده است، دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۸۹ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

این خبر حدود ۸ ماه پیش فرستاده شده است.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.